Ett av Sveriges bästa lägen...

Katrineholms Logistikcentrum erbjuder "Läge för Logistik"

  • Belägen vid två av Sveriges stambanor
  • Kombiterminal med direktanslutning till de mest frekventerade stambanorna
  • Detaljplanelagd mark redo att bebyggas
  • Lagerkapacitet att sälja
  • Närhet till stor marknad/många konsumenter och företag
  • En av norra Skandinaviens största kombiterminaler - säker, miljöanpassad och effektiv
  • Bra samhällsservice som omfattar boende, skolor, sjukhus och fritidsaktiviteter

Låt oss ge exempel på vad vi kan göra för just ditt företag…

Läge för logistik 

Effektiv logistik

Ekonomi- och miljöhänsyn kommer att ställa stora krav på Sveriges företag, myndigheter och kommuner när de planerar för framtiden. Satsningen på Katrineholms Logistikcentrum är ett exempel på hur Katrineholms kommun och medverkande företag möter kraven.

En terminal för effektiv lagring och hantering av gods med järnvägspendlar inom Sverige och till och från europas övriga länder innebär stora miljövinster, lägre transportkostnader och smidigare logistik för företagen.

Våra kontaktuppgifter

 

Katrineholms logistikcentrum

Dot Gade Kulovuori

+46 707 860 817

dot@dotconsulting.se

 

Katrineholm Rail Point AB

Jonas Zetterblom

+46 70 509 51 26

jonas@coneco.nu

Kontakta oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi er