Nyheter
2015-12-22 09:01
Katrineholmsregionen närmar sig världen

Efter årsskiftet startar den Göteborgsbaserade tågoperatören SCT Transport AB en ny containertågpendel mellan Göteborgs Hamn och Katrineholm.

2015-11-16 08:51
PRESSMEDDELANDE: Katrineholm Logistikcentrum får ny järnvägspendel

APM Terminals i samarbete med operatören SCT Transport, startar en ny järnvägspendel mellan Katrineholm Logistikcentrum och containerterminalen i Göteborg. Första turen med den nya pendeln lämnar Göteborg idag.

Effektiv logistik

Ekonomi- och miljöhänsyn kommer att ställa stora krav på Sveriges företag, myndigheter och kommuner när de planerar för framtiden. Satsningen på Katrineholms Logistikcentrum är ett exempel på hur Katrineholms kommun och medverkande företag möter kraven.

En terminal för effektiv lagring och hantering av gods med järnvägspendlar inom Sverige och till och från europas övriga länder innebär stora miljövinster, lägre transportkostnader och smidigare logistik för företagen.

 

liten-start2_290