4 miljoner
människor

Välkommen till Stockholmsregionen!

Vi är en nod i det som kallas Stockholmsregionen – en region som står för mer än hälften av Sveriges samlade bruttonationalprodukt (BNP).

Vi är tyngdpunkten för de stora godsflödena till fler än fyra miljoner människor.

Just därför har vi skapat en mötesplats för dig som vill kombinera olika transportslag till ekonomiskt och miljömässigt hållbara transportlösningar.

44%

Antal invånare i regionen har passerat
4,4 miljoner44 % av Sveriges befolkning. Folkmängden i Stockholms län uppgår till 2,3 miljoner.

Källa: Fakta om företagande i Stockholm, Stockholm Business Region, statistik 2015

1244
MDR

Stockholms län står för 32 % – 1 244 miljarder kronor – av Sveriges BNP.

Källa: Fakta om företagande i Stockholm, Stockholm Business Region, statistik 2015.

Stockholmsregionen svarar för 51 % av Sveriges BNP – nära 2 000 miljarder kronor.