Skandinavien till medelhavet
tur och retur

Ett strategiskt läge för att nå en fjärdedel av EU:s konsumenter

Sverige ingår i den större korridoren Skandinavien till Medelhavet (Scanmed-korridoren). Den är ryggraden i Europas transportsystem och inom EU görs en stor satsning för att utveckla korridoren fram till 2030.

40 terminaler

Katrineholm har ett mycket gott läge vid den svenska delen av korridoren och är därför en konkurrenskraftig hub i ett system med 9 300 kilometer järnväg, 6 300 kilometer väg, 25 hamnar och fler än 40 järnvägsterminaler.

Källa: Scandinavian-Mediterranean Corridor – Final Report