Buy land, they’re not
making it any more

Urbanisering

Här finns mark. Med urbaniseringen följer konkurrensen om tillgänglig mark i storstadsområdena. Därför blir det allt viktigare att skapa nya platser, nära storstäderna, för lagring och omlastning av gods mellan de olika transportslagen.

I Katrineholm har vi varit förutseende – vi kan erbjuda mark att exploatera inför framtiden.

Vi har detaljplanelagt stora ytor direkt invid den moderna kombiterminalen och terminalen för vagnslastning.

Där finns redan nu Catenas moderna volymterminal med fyra lager- och produktionshallar samt ytterligare en terminalbyggnad.

Vill du etablera verksamhet i triangeln mellan de tre svenska storstäderna och i porten till Stockholmsregionen så finns möjlighet att skräddarsy din verksamhet här.

I anslutning till två stambanor och flera riksvägar kan vi erbjuda stora ytor att exploatera – KLC Finntorp, KLC Lövåsen samt handelsplatsen Lövåsen.