Hållbarhet

En strävan är att den svenska transportsektorns utsläpp år 2030 ska vara minst 70 % lägre än 2010 års nivå.

En hub som passar din miljökalkyl

Miljömedvetenheten i samhället ökar. Konsumenter ställer högre hållbarhetskrav på producenter. Oron för klimatförändringar skapar också stora krav på att godstransporter ska vara energieffektiva och generera minimalt med utsläpp.

En strävan är att den svenska transportsektorns utsläpp år 2030 ska vara minst 70 % lägre än 2010 års nivå.

Inom Katrineholms logistikcentrum finns det plats för aktörer att vara med och utveckla idéer och ny teknik som leder till att minska miljöbelastningen från transportsektorn.

Vi vill bidra till att din miljökalkyl ger en bättre ekonomi för dig och ett grönare samhälle för alla.

Källa: Regeringen.se. Slutrapport från Miljömålsberedningen (22 juni 2016)