Katrineholm
älskar tåg

Tåg möter lastbil

Vi vet att konsumenter och företag ställer allt större krav på att minimera transporternas påverkan på miljön. En större andel av godstransporter bör överföras till järnväg.

Katrineholm är ett ungt samhälle – bara 100 år gammalt – som växte upp vid och tack vare järnvägen.

65000

En modern kombiterminal och en terminal för vagnslastning med totalt 65 000 kvadratmeter lastyta och fyra lastspår för tåg upp till 750 meter.

Källa: Katrineholm Rail Point

För oss är det naturligt att vara med och utveckla smartare godstransporter så andelen långväga gods på tåg kan öka. Terminalerna är hjärtat i Katrineholms logistikcentrum – en plats där tåg och lastbil möts.

Katrineholm Rail Point AB är ett fullserviceföretag som sköter driften av kombiterminalerna.