Katrineholm
– tyngdpunkten för logistik

Vi är porten till Stockholmsregionen

 • 51 % av Sveriges BNP
 • 44 % av Sveriges befolkning – 4,4 miljoner människor

Inom Katrineholms logistikcentrum finns:

 • En modern volymterminal
 • En modern vagnslastterminal
 • Fyra lastspår för tåg upp till 750 meter
 • Totalt 65 000 kvadratmeter tillgänglig lastyta
 • Deltaljplanelagd mark att exploatera
 • En modern nod för ett effektivt godsflöde
 • En smart hub i korridoren Skandinavien till Medelhavet: 6 300 km väg, 25 hamnar och mer än 40 järnvägsterminaler
 • Ett nätverk för att nå en fjärdedel av EU:s konsumenter
 • I närområdet finns 60 000 invånare
 • Den internationella flygplatsen Stockholm Skavsta inom 60 kilometer
 • Den internationella fraktflygplatsen Örebro Airport inom 65 kilometer
 • En ung, expansiv kommun med det unika läget i korsningen mellan två stambanor