Norrköping 40 minuter
Stockholm Skavsta 40 minuter
Linköping 60 minuter
Stockholm Arlanda 130 minuter
Örebro 65 minuter

För det gods som väljer flyget

I Sverige står flyget för en mycket liten del av godstransportarbetet. Fraktgods med flyg har minskat med 5 % de senaste åren och det är svårt att göra prognoser för framtiden.

Stockholm Arlanda står för ungefär hälften av all flygfrakt i Sverige.

För vår expansiva region är persontrafiken med flyg fortfarande mycket viktig. Avståndet från Katrineholm till Stockholm Skavsta är knappt 60 kilometer – en internationell flygplats för persontrafik. Och 65 kilometer bort ligger Örebro Airport – vilken kan hantera all slags fraktflyg.

Källa: Trafikanalys