E-handeln exploderar

Nya typer av gods
och smarta
godsflöden

Konsumentdriven lager- och logistikanläggning

Den ökande urbaniseringen, nya livsstilar och nya konsumtionsmönster påverkar hur varor distribueras och var terminaler bör lokaliseras. Konsumenten går allt mer över till e-handel, och distanshandel med livsmedel är en av de branscher som växer snabbast på nätet.

Detta ställer stora krav på logistikanläggningar och transporter. Godsflöden förväntas gå snabbare och kylkedjor ska hållas obrutna.

I Katrineholm finns alla förutsättningar för att etablera en modern, snabb och konsumentdriven lager- och logistikanläggning. Här får du ett optimalt läge för att samordna transporter och distribuera varor till slutmottagaren i Mälardalen.