false

För mer information, vänligen kontakta oss:

Affärsutveckling
Dot Gade Kulovuori
Chef affärsutveckling
+46 (0)70 – 786 08 17
dot.gade@katrineholm.se

Telefon
+46 (0)150 – 570 00

Besöksadress ledning
Katrineholms logistikcentrum
Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trädgårdsgatan 1
SE-641 33 Katrineholm
SWEDENVisa karta

Postadress
Katrineholms logistikcentrum
Katrineholms kommun
SE-641 80 Katrineholm
SWEDEN

Verksamhetsadress
Katrineholms logistikcentrum
Katrineholm Rail Point (operatör)
Terminalgatan 2
Katrineholm
SWEDENVisa karta