Så tycker en aktör:
Samskip Van Dieren Multimodal

”Valet av Katrineholm som en av Samskip Van Dieren Multimodals viktigaste knutpunkter i Sverige gjordes av flera skäl, bland annat det geografiska läget. Mottagare av importgods finns ofta i Stockholm och Mälardalen medan våra exportkunder ofta ligger i andra delar av landet.

Fördelar med terminalen i Katrineholm är att man inte behöver rangera vagnar med diesellok. Tåget kan backas in – miljövänligt och kostnadseffektivt – på terminalen. Spåren är anpassade efter morgondagens tåglängder och terminalen håller hög säkerhetsklass.”

Pelle Jonsson
Försäljningschef, Samskip Van Dieren Multimodal

Spåren är anpassade efter morgondagens tåglängder och terminalen håller hög säkerhetsklass
false