Så tycker en aktör:
GDL Transport

”När man etablerar logistikverksamhet är naturligtvis läget och infrastruktur viktiga parametrar. Men lika viktigt är kommunens agerande och flexibilitet vid etableringen samt tillgång på rätt arbetskraft.

GDL Transport har i Katrineholm mött en kommunstyrelse som är intresserad av vår verksamhet. Med de investeringar kommunen har gjort finns bra läge för att etablera lager och logistikverksamhet.

Vi hoppas att många liksom vi upptäcker Katrineholm som ett relevant alternativ till de mer etablerade logistiklägena.”

Henrik Holm
vd, GDL