Så tycker en aktör: Catena

Catenas affärsidé är att på ett hållbart sätt och genom samarbete utveckla effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregionerna i Skandinavien. Här passar Katrineholm som logistikposition in mycket väl då det här går att ta emot godståg med lastbilstrailers från Europa såväl som containers från Göteborg.

Godset kan vid framkomst antingen dras direkt till destinationer i Mälardalen och Stockholm alternativt lastas om för att minimera antalet transportrörelser.”

Benny Thögersen
vd, Catena