ETABLERA MODERN LOGISTIK I KATRINEHOLM

Katrineholm ger tyngd till ditt beslut om logistik. Närma dig Stockholmsregionen och köpkraften hos mer än hälften av Sveriges befolkning och företag. Läget i Katrineholm där järnvägen korsar två stambanor skapar effektiv logistik. Ett logistikflöde skapas där tåg möter lastbil.
Stabil ägare

Katrineholms kommun är ägare av marken och vi har skapat ett team för att stötta företag hela vägen – från idé till genomförd etablering.

Lokaler för logistikflöden

Katrineholms Industrihus AB (KIAB) är det kommunala industrihusbolaget i Katrineholm. De kan hjälpa till med lokaler för såväl stora industrier som små företag samt lagerlokaler för olika behov.

Drift av kombiterminal

Katrineholm Rail Point AB är ett privat företag som sköter driften av de två järnvägsterminalerna. De ägs av GDL Transport AB samt m4 gruppen AB och är numer en del i Green Cargos intermodala nätverk.

Torrhamn för gods

Samarbetet med Göteborgs Hamn och systemet Railport Scandinavia gör Katrineholm till en torrhamn och ger tillgång till många fartygslinjer mot hela världen.

Tågpendel för tåggods

Anslutning till tågnätet gör Katrineholm till en kostnadseffektiv logistiklösning.
Samskip Van Diren Multimodal driver idag egen tågpendel. Andra godskunder nyttjar tågsystemen Scanmed-korridoren och Railport Scandinavia för att nå sina kunder för import och export.

Tidtabell och prislista för tåggods. Operatören Katrineholm Rail Point ger support.

För att möta framtidens behov av godshantering är tågspåren vid Katrineholms logistikcentrum utbyggda till 750 meter. Spåren är direkt anslutna till kombiterminalen som är säkerhetsklassad för logistik. Så tycker en aktör vid kombiterminalen: Samskip Van Dieren Multimodal.

Här sammanfattar vi allt du behöver veta om Katrineholms logistikcentrum.

För mer information, vänligen kontakta oss:
Thomas Klippel

Affärsutveckling
Thomas Klippel
+46 (0)150 – 572 97
thomas.klippel@katrineholm.se

Telefon
+46 (0)150 – 570 00